IDEATHON

“İstanbul Kıyılarını İklim Değişikliğiyle Birlikte Yeniden Düşünüyoruz”

Dijital Sergi

Liminal

• Bedirhan Öder
• Ece İrgin
• Irmak Su Ezber

Bildiğiniz Ideathonlar gibi değil! 

Amaç fikirleri yarıştırmak değil, iyi fikirleri bir araya getirip geleceği birlikte hayal etmek.

Geleceği hayal ederken tüm fikirler değerli.

Neden? 

Farklı disiplinlerin bir arada geleceği düşündüğü bir fikir maratonu.

Fikirleri buluşturuyoruz.

Yarışma değil birlikte üretim! 

Çözümü rekabetle değil birlikte bulabiliriz.

Geleceğe dair çözümler alternatiflere açıktır, tek bir “en iyi” fikre indirgenemez.

Neden yayın ödülü? 

Ortaya çıkan fikirlerin kalıcılığını sağlamak ve başka araştırmalara kaynak olabilmesi için.

İklim krizi karşısında yaratıcı fikirleri görünür ve erişilebilir kılmak. Böylece başka yeni fikirlere zemin oluşturmak. Bizi bekleyen geleceğe farkındalık uyandırmak.

Ideathon Hakkında

İstanbul 2100 | Denizin yükseldiği İstanbul’da yaşam ve kıyı alanları üzerine fikir maratonu…

Ideathon “Yeni İstanbul”un kıyı mekanları, kültürü, yaşantısı ve kullanımları üzerine öncelikle yaratıcı senaryolar geliştirilmesini hedefleyen, ardından senaryonun tanımladığı kentsel mekânda, kent kültürü ve yaşam biçimini tartışarak, tasarımın makrodan mikroya nasıl etki edebileceğini ortaya koymayı amaçlayan yaratıcı bir fikir üretme çalışmasıdır.

Bu kapsamda denizin yükseldiği İstanbul’da,

 • yeni kıyı kültürünün,
 • su ile yeniden kurulan ilişkilerin,
 • tasarımın ortaya koyacağı yeni çözümlerin,
 • geleceğin kıyı alanlarında alternatif kullanımların, 

nasıl olacağı sorularına cevap aramak için farklı disiplinlerden yüksek lisans ve lisans öğrencileriyle bir araya gelerek fikir üretmeyi amaçlıyoruz.

Katılımcılardan Beklenenler

Katılımcıların öncelikle bir gelecek senaryosu geliştirmeleri ardından İstanbul’da seçecekleri bir mekânda bu senaryoyu, mekânsallaştırmaları ve sunmaları beklenmektedir.

 • Denizin 5m yükseldiği bir İstanbul’da yaşam tarzı, gündelik hayat ve mekân kullanımlarının nasıl süre geldiği?
 • Kıyılar ve su ile olan mekânsal ilişkinin birbirini nasıl etkilediği ve toplumun yeni duruma nasıl adapte olduğu?
 • Yeni kentsel bağlamda ölçekler arası çözümlerle yaşamın ve kent strüktürünün birbirini nasıl beslediği?

Soruları üzerinden başlayarak yeni yaşam tarzının ve mekânın, İstanbul’un farklı kıyı kullanımları ve kıyı kimlikleri üzerinden çeşitlendirerek hayal edilmesi, senaryolaştırılması ve tasarlanması hedeflenmektedir.

Sonuç ürünler; eskiz, kolaj, illüstrasyon, maket, story / mood board, animasyon, video sunum, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik araçları, oyun motorlarıyla geliştirilen etkileşimli deneyim tasarımları ve diğer dijital araçlarla üretilen dijital görseller kullanılarak aktarılabilir.

Yeni durumda kıyı kültürü, su ile kurulan ilişkiler, kıyı kullanımları nasıl olacak?

Bu kapsamda “İstanbul Kıyılarını İklim Değişikliğiyle Birlikte Yeniden Düşünüyoruz” başlıklı ideathon’u, İBB Zemin İstanbul ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTTAM) iş birliğinde 25-27 Mart tarihleri arasında Zemin İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Hemen Başvur

Çıkış Noktası

Küresel ölçekte okyanus ve denizlerin iklim krizine bağlı sıcaklık artışı nedeniyle yükseleceği, bununla birlikte içilebilir su kaynaklarının azalacağı öngörülmektedir (NASA Earth observatory. Anticipating Future Sea Levels, 2021). Denizin yükselmesinin özellikle kıyı kentlerinde yaşamı dramatik ölçüde değiştirerek yeni kıyı coğrafyalarının oluşması beklenmektedir. Bu değişimin ilk etapta mekânsal etkileri ile karşılaşacak olsak da yaşam tarzının ve gündelik hayatın derinlemesine etkileneceği, yeni bir adaptasyon sürecinin bizleri beklediği görülmektedir.

COP26 bildirgesi iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışının 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutulması konusundaki güçlükleri ortaya koymakta ve yeni önlemlerin ele alınması gerekliliğini belirlemektedir (United Nations Climate Change, The Glasgow Climate Pact – Key Outcomes from COP26, 2021). Mevcut trendin sürdürülmesi ise yüzyıl sonunda 2.7 dereceye ulaşabilecek artışları işaret etmektedir (Climate Action Tracker, Warming Projections Global Update 2021). Sıcaklık artışına bağlı olarak 2100 yılından sonra deniz seviyesinin 5 metrenin üstünde artış göstermesi olası en kötü senaryolar arasındadır (NASA Earth Observatory. Anticipating Future Sea Levels, 2021).

Sonuçlarıyla yüzleşmeyi beklediğimiz küresel krizlerin göstergelerini artık sıra dışı olaylar olmak yerine güncel hayatımıza giren sonuçlar olarak yaşamaktayız. Çoğu zaman kurgu olarak nitelendirdiğimiz senaryolar, aslında tartışmamız gereken yeni kentsel yaşamı hatta yakın geleceğe ait gerçeklikleri ortaya koymaktadır. Bu kapsamda iklim krizinin olası etkilerini indirgemek veya ortadan kaldırmak için farklı alanlarda bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmada hedeflenen ise ilerisi için farklı bir bakış geliştirerek; denizin yükseldiği gelecek senaryosundaki yaşamı ve yaşam mekânlarını hayal etmek ve bu duruma nasıl adapte olacağımızı düşünmek ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Bu nedenle yarışmacı bir fikir maratonu yerine, geleceği birlikte düşünebileceğimiz farklı bir zemin ve ideathon kurgulanmaktadır. Bu genel çerçeveden yola çıkarak ideathon’da katılımcıların İstanbul kıyı alanlarını yeniden düşünülerek, “deniz beş metre yükselince” ortaya çıkan yeni kentsel coğrafyayı tanımlamaları, neden sonuç ilişkisi içerisinde mevcut kentsel mekânın nasıl değişeceğini ve bu şartlara göre yaşamın devam edebilmesi için yapılı çevrenin nasıl bir “adaptasyon süreci” izleyeceğini kurgulamaları ve senaryolaştırarak aktarmaları istenmektedir.

Ödüller
 • Seçilen eşdeğer 3 projenin ekiplerine Zemin İstanbul Mekan Kullanımı (3 ay)
 • Seçilen eşdeğer 3 projenin ve değerlendirme kurulu seçkisini içeren bir dijital sergiye katılım imkanı
 • Etkinliğin ardından ideathon’un tüm süreçlerini içeren ve MSGSU KENTTAM tarafından yayınlanacak kitapta seçilen eşdeğer 3 projesinin her biri için kitap içi bölüm olarak yer verilecektir.
Takvim
 • 27 Şubat Pazar 2022

  Ideathon İlanı ve Başvurusu Başlangıç Tarihi

 • 7 Mart Pazartesi 2022, saat 17.00

  Son Başvuru Tarihi

  7 Mart Pazartesi 2022, saat 17.00

 • 8-9 Mart Salı-Çarşamba 2022

  Katılım Başvurularının Değerlendirilmesi ve Yedeklerin Seçilmesi

 • 10 Mart Perşembe 2022, saat 13.00

  Katılım Hakkı Kazananların İlanı

  10 Mart Perşembe 2022, saat 13.00

 • 25-26-27 Mart 2022

  Ideathon Tarihi

 • 28 Mart Pazartesi 2022, Saat 16.00-18.00

  Proje Sunumları

  28 Mart Pazartesi 2022, Saat 16.00-18.00

Başvuru Koşulları
 • Lisans, lisansüstü (mekan ile ilişkili bölümler, mimarlık, planlama, grafik, fotoğraf ve sinema TV, görsel sanatlar yanı sıra developer, oyun tasarımı, yazılım ile ilgili bölümler de davetlidir) öğrencileri başvurabilir.
 • Kişisel bilgisayar ile katılım sağlanacak. Katılımcılar görselleştirme ile ilgili tercih ettikleri ek malzemeleri de (kağıt, eskiz malzemesi, marker vb) kendileri sağlayabilir.
 • Bireysel ve ekip olarak başvuru yapılabilir.
 • Bireysel başvurular kabul edilecek olup etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından takım haline getirilecektir.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra takım üyelerinde olabilecek değişiklikler https://zeministanbul.ist/tr/ideathon/ web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla etkinlik tarihi öncesinde bildirilmelidir.
 • Bir katılımcı ekip, Ideathon’a katılmak için sadece tek bir başvuru yapabilir.
 • Ekipler en az 2, en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her katılımcı, sadece bir ekibe dahil olabilir.
 • Başvurular organizasyon komitesi tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvuru sahipleri etkinlik web sayfasından yayınlanacak ve mail yoluyla bilgilendirilecektir.
 • Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan en son genelgelere uygun hareket edilecektir.
 • Ideathon, İstanbul’da ikamet eden kişilerin başvurularına açıktır.

Ideathon’a katılan kişilerin ve takımların geliştireceği projeler/fikirler, jüri üyelerimiz tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

 • Fikrin özgünlüğü
 • Fikrin farklı disiplinlere ait bakış açılarından beslenmesi
 • Fikrin güçlü bir şekilde ifade edilmesi
 • Kurgulanan fikrin iç dengesi ve tutarlılığı
 • Kurgulanan İstanbul’un çok katmanlı (kentsel, mekansal, yaşam tarzı açılarından) detaylandırılması
 • Görselleştirme ve sunum kalitesi

Jüri, her parametre için bir puan belirleyecek ve katılan her ekibin sırasını bu puanlar belirleyecektir. En yüksek puanı alan ilk üç ekip/kişi belirlenecektir.

Program

25 Mart Cuma (14.00-18.00) 

Açılış ve Tanışma

Çerçeve Sunumlar

 • “Adaptasyon: Deniz Yükselince” Dr. Öğr. Üyesi Melih Birik (MSGSU)
 •  “Gelecek Kenti Senaryoları” Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel (MSGSU)
 •  “Planktonik Düşünceler” Rahmi Öğdül (Öğretim Görevlisi, Yazar)

Soru-Cevap

26 Mart Cumartesi (09.00-18.00) 

Çerçeve Sunumlar

 • “Adaptasyon Üzerine Örnekler” Dr. Ahmetcan Alpan (MSGSÜ)
 • “Senaryo Geliştirme ve Görselleştirme” Kerem Hünal (Kreatif Direktör)

Çalışma ve Tartışmalar

27 Mart Pazar (09.00-18.00) 

Ekip Çalışmaları

28 Mart Pazartesi (16.00-18.00)

Proje Sunumları: Tartışma ve Değerlendirme

Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

MSGSÜ-KENTTAM, Şehir Plancısı

Şehir Planlama, Kentsel Tasarım

Dr. Tayfun KAHRAMAN

Dr. Tayfun KAHRAMAN

İBB Danışmanı, Şehir Plancısı

Şehir Planlama

Rahmi ÖĞDÜL

Rahmi ÖĞDÜL

MSGSÜ - Öğretim Görevlisi, Yazar
Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ

Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ

MSGSÜ - Öğretim Üyesi

Kentsel Tasarım, Kıyı Alanları, Kent Senaryoları, Şehir Planlama

Dr. Melih BİRİK

Dr. Melih BİRİK

MSGSÜ - Öğretim Üyesi

Mekânda Değişim, Dönüşüm ve Adaptasyon, Şehir Planlama

Ahmet Murat Efe

Ahmet Murat Efe

Sahne Sanatları Tasarımı Uzmanı

Sahne sanatları

Dr. Arzu Erturan Topgül

Dr. Arzu Erturan Topgül

MSGSÜ

Yaya Ulaşımı, Şehir Planlama

Dr. Ahmetcan ALPAN

Dr. Ahmetcan ALPAN

MSGSÜ

Kentsel Tasarım, Temel Tasarım, Şehir Planlama

Emine Atalay

Emine Atalay

İBB Zemin İstanbul
Danışman Ekip
Güvenç SÖZEN

Güvenç SÖZEN

İBB Zemin İstanbul
Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ

Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ

MSGSÜ - Öğretim Üyesi

Kentsel Tasarım, Kıyı Alanları, Kent Senaryoları, Şehir Planlama

Dr. Ahmetcan ALPAN

Dr. Ahmetcan ALPAN

MSGSÜ

Kentsel Tasarım, Temel Tasarım, Şehir Planlama

Dr. Melih BİRİK

Dr. Melih BİRİK

MSGSÜ - Öğretim Üyesi

Mekânda Değişim, Dönüşüm ve Adaptasyon, Şehir Planlama

Kerem HÜNAL

Kerem HÜNAL

Kreatif Direktör

Senaryo ve Görselleştirme

Katılımcıların Kazanımları
 • Katılan kişilerin inovatif taraflarını öne çıkartır.
 • Katılımcıların senaryo kurgulama ve temel görselleştirme adımları ile düşünmesini sağlar.
 • Katılımcı kişiler özgün fikirlerini çok geniş kitlelere aktarma olanağı bulur.
 • Katılımcılar arasında önemli/yeni iş birliktelikleri yaratılır.
 • Katılımcılar fikirlerini akademi ve belediyeye sunma olanağına sahip olur.
 • Sınırlı zamanlar içinde çok sayıda fikir üretilebilir. Zaman yönetimi doğru bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Katılımcılar sadece yeni fikirlerin değil aynı zamanda yeni yeteneklerini de keşfetmesine olanak yaratır.
Eş Değer Ödülü Kazananlar

Der Wand

 • Hilal Çepni
 • Hasibe Çepni
 • Emirkan Cörüt
 • Ahmet Yılmaz

H2O

 • Berk Kılıçoğlu
 • Murat Zabun
 • Deniz Kaya
 • Melike Şengül

Liminal

 • Bedirhan Öder
 • Ece İrgin
 • Irmak Su Ezber
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)

Lisans, lisansüstü (mekan ile ilişkili bölümler, mimarlık, planlama, grafik, fotoğraf ve sinema TV, görsel sanatlar yanı sıra developer, oyun tasarımı, yazılım ile ilgili bölümler de davetlidir) öğrencileri başvurabilir.

Hayır. Katılım ücretsizdir.

Başvuru sonuçları 10 Mart Perşembe günü mail yoluyla duyurulacaktır. Başvuranlar ile, başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adresleri vasıtasıyla iletişim sağlanacak gerekli görülen durumlarda telefon ile de görüşülecektir. Başvuranların etkinlik sosyal medya hesaplarında veya etkinlik paydaşları tarafından yayınlanan haber ve gönderileri de takip etmesi tavsiye edilir.

Ideathon’a bireysel katılım mümkün değildir, ekip halinde katılmak zorunludur. Bireysel olarak başvuru yapanlar Organizasyon Ekibi tarafından ekiplere dahil edileceklerdir.

Ekip üyelerinden seçilen bir kişinin tüm ekip üyelerinin adına formu tek tek doldurması gerekmektedir.

Yarışmaya birden fazla takımla başvurulamaz. Her başvuran, sadece bir takıma katılabilir.

Kazanan ekipler https://zeministanbul.ist/tr/ideathon/ web sitesinde belirtilen değerlendirme kriterleri göz ününde bulundurularak seçilecektir.

Hayır

İBB’nin Zemin İstanbul merkezinde gerçekleştirilecektir.
Açık adres: Şişhane Metro Durağı (Vergi Dairesi Girişi) Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No:125 34421 Beyoğlu/İstanbul

Katılımcıların etkinlik kapsamında üreteceği fikir projelerine ait raporlar ve tüm sunum ürünleri (görseller, videolar ve sergilenen tüm ürünler) eser sahibi veya sahiplerinin isimleri belirtilmek şartıyla İBB ve İBB’ye bağlı kurum ve kuruluşlar ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTTAM) tarafından açık erişimli olarak yayınlanabilir, internet üzerinden paylaşılabilir. Söz konusu fikir projelerine ait raporlar ve tüm sunum ürünleri bilimsel araştırmalar, makaleler, raporlar ve kitaplar içerisinde yine eser sahiplerinin isimleri belirtilmek şartıyla kullanılabilir. Paydaşlar bu çalışmalar üzerinde hak sahibi olmayacaktır.

Hayır. Ideathon sırasında ekip olarak ortaya bir fikir sunulacağı için daha önce kullanılan bir fikir sunamazsınız.

Her ekibin kendi üyeleri tarafından belirlenmiş bir ekip ismi olmalıdır. Ekip isimleri ve ekiplerin ideathon boyunca davranışları, etik, adil ve eşitlikçi olmalıdır. Ekiplerin fikirleri gibi, isimleri de herhangi bir şirkete veya tescilli ticari markaya bağlı olamaz veya şiddeti teşvik eden, müstehcen, ayrımcı ya da hakaret doğuracak herhangi bir ifadeyi içeremez. Bu tür ekip isimleri ve ekip davranışları kabul edilmeyecektir.

Organizasyon ekibine info@zeministanbul.ist mail adresi üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz.

Hemen Başvur